การเพาะพันธุ์ปลากัด

posted on 13 Dec 2009 14:50 by neamkum

 

 การเพาะเลี้ยงปลากัดนั้นมีวิธีดังนี้

 ก็นำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เราเตรียมเอาไว้มาเทียบ

กันจนตัวเมียนั้นท้องใหญ่หรือจะนำตัวเมีย

มาให้ตัวผู้กัดเล่นบ้างก็ได้เพื่อเร่งให้ไข่

ของตัวเมียนั้นสุกเร็วขึ้น

เมื่อปลากัดเพศเมียพร้อมที่จะออกไข่แล้ว

ก็ให้นำไปปล่อยรวมกับปลากัดเพศผู้

ปล่อยลงไปในอ่างเล็กๆให้อยู่กัน 2 ตัว

แต่วันแรกๆต้องให้ตัวเมียยู้ในโหลก่อน

เพื่อให้ตัวผู้ก่อหวอดให้เยอะๆแล้วค่อยปล่อยตัวเมียลงไป  ในแรกๆตัวผู้อาจ

 วันตัวผู่ก็จะเริ่มทำการรัดเอาไข่จากตัวเมียประมาณครึ่งวันจึงจะหมดท้อง

 เมื่อได้ไข่แล้วตัวผู่ก็จะเริ่มทำการไล่กัดตัวเมียดังนั้นเพื่อการรักษาตัวเมีย

เอาไว้ควรจะจับตัวเมียออกมาจากอ่างแล้วให้ตัวผู้ดูแลไข่ทั้งหมด

 

 

คลิปวีดิโอปลากัดกัน

posted on 13 Dec 2009 14:44 by neamkum